Dags för förändring – Change blir biennal

Dags för förändring – Change blir biennal

2013 gick de två musikfestivalerna Musik vid Kattegatt i Varberg och Kungsbacka Kammarmusikfestival samman. Ledordet blev förändring och Change Music Festival startade. Under de fem år som festivalen existerat har den gästats av världsstjärnor som Kungsbacka Piano Trio, Stockholm Syndrome Ensemble och Anne Sofie von Otter, samtidigt som grundtanken hela tiden varit att förena olika konstformer och att experimentera med den klassiska musiken som bas.
Teman under åren Varje år utgår festivalen från ett tema som genomsyrar programmet, det gäller alltifrån val av artister till musikstycken och kombinationerna däremellan. Då Change är en hyllning till förändring blev det självklart att utgå från detta under premiäråret 2013. Året därpå var det rösten som stod i fokus. 2014 års festival handlade om Voices – i alla bemärkelser. Rösten av en kompositör, en artist eller regissör och de ögonblick som bidragit till att dessa röster skapat förändring. I dagens fragmentiserade värld är det intressant och viktigt att identifiera allt som vi har gemensamt.

Temat 2015 blev  Connections, som stod för igenkänning och sammankoppling. Öppenhet för nya idéer är själva hjärtat av Change Music Festival. Det blev ett naturligt val att 2016 jobba utifrån den filosofiska rörelsen The Enligtenment, som dominerade den europeiska idévärlden under 1800­talet. Betydelsefulla ledord för den tidens tänkare var frihet, framåtanda, förnuft och tolerans, vilket är något som festivalen ställer sig bakom. 2017 års tema är Voyages, vilket vi betraktar som en hyllning till det ständiga flödet av kultur i tid och rum.

Förändring tar oss mot 2019 Det var en förändring som förde oss samman och efter fem år är det återigen dags för ännu en, Change Music Festival blir biennal och återkommer vartannat år med start 2019. Festivalen kommer att fortsätta att skapa möjligheter för både nya och gamla besökare att ta del av musik av yttersta världsklass. Och vi kommer fortsätter att låta kammarmusiken ta plats i nya sammanhang, samtidigt som vi värnar om musikens historiska värde. Vi ses igen i augusti 2019!