Jay Gilligan

Jay Gilligan

Jay Gilligan har kallats en av världens bästa jonglerare, och har turnerat i många Europeiska länder samt samtliga delstater i USA.

Han har dessutom hållt TED-föredrag om jongleringskonstens evolution. Få kan mäta sig med denne mans praktiska och teoretiska expertis på detta område.