Mirjam Tally

Mirjam Tally

Tonsättaren Mirjam Tally är född och uppväxt i Estland, men är sedan 2006 bosatt på Gotland. Hon bygger sina kompositioner kring ljud och blandar friskt akustiska och elektroniska uttryck och är en av Nordens mest spännande tonsättare just nu.

Hon använder sig av lekfulla kontraster där humor och poetisk användning av ljud blandas ihop. Förutom att komponera för den nutida musikscenen, är hon verksam som filmkompositör. Under de senaste åren har dock betydelsen av orkestermusik ökat i hennes konstnärskap.

Mirjam Tally är också artist. Hon medverkar i duon Unejõgi (Drömmarnas flod) tillsammans med estniska folkmusikern Meelika Hainsoo. De blandar estnisk folkmusik med elektroljud och har influenser av minimalism, glitch, drone och elektronisk pop.

Hon har varit verksam vid Gotlands Tonsättarskola samt Visby Internationella Tonsättarcentrum och är sedan 2007 medlem av Föreningen Svenska Tonsättare. Hon har varit programledare vid estniska radion och har varit huskompositör för SR P2 i Sverige.

Mirjam Tally har studerat vid Estniska musikakademin i Tallinn för Lepo Sumera. Hon gav ut sin första skiva 2003. Genombrottet kom 2008 med verket Turbulence som framfördes vid ISCM:s World Music Days i Vilnius och vid Venedigbiennalen för nutida musik.

Mirjam Tally berättar om sig själv som tonsättare.

Mirjam Tallys komposition Snake Charmer. Jorge Variego på klarinett.