Om Change

Change Music Festival 2017

– Gränslös kammarmusik

Change Music Festival har all anledning att sträcka på sig lite extra. För andra gången i rad har vi blivit utsedda till en av de mest spännande festivalerna i Europa genom att erhålla utmärkelsen EFFE Award. Vi belönades för vårt konstnärliga engagemang, samt för det arbete vi utför för att inkludera röster utifrån, både ur ett lokalt och ett globalt perspektiv. Detta gör vi bland annat genom att integrera med lokalsamhällena, med människorna på olika platser i kommunerna, samt med nya och etablerade spelställen runt om i norra Halland. Festivalen har samtidigt vänt blicken ut i Europa på jakt efter spännande samarbeten. Detta sätt att arbeta på har möjliggjorts mycket tack vare vår goda förankring med Region Halland, vilket har resulterat i att vi ständigt kunnat föra festivalens utveckling framåt.

Ambitionen med Change Music Festival har alltid varit att presentera fantasifullt framförd kammarmusik av högsta konstnärliga kvalitet. Vi uppmuntrar samarbeten med andra musikaliska och konstnärliga uttryck, för att på så vis attrahera nya, intresserade lyssnare. Barokksolistene, Nordic Baroque Dancers och Dreamers’ Circus är bara några av de ensembler som representerar ett uttryck som är nytänkande, men som också månar om den tradition som finns inom deras respektive genre. Vi tror på att vara öppen för nya idéer, samtidigt som den musikaliska rörligheten och utbytet mellan människor är centralt för festivalen. Allt detta ryms inom årets tema Voyages.

Invigningskonserten på Kungsbacka Teater och Rachmaninovs symfoniska resa på Varbergs Teater, är ytterligare exempel där musiker och ensembler från olika delar av Europa sammanstrålar. Konserterna visar också på hur genrer och olika musikaliska uttryck vävs samman till en enhet i sann Change-anda.

Change Music Festival tar jämställdhet och kulturell mångfald på allvar och aktualiserar ständigt och otvetydigt dessa frågor. Programpunkten Folk Stories tydliggör hur musik ständigt befinner sig i rörelse, både i rummet och ute i världen. Under konserten framförs musik, som med hjälp av olika musikaliska röster färdats mellan världsdelar, och som präglats av den folkmusik som var en del av kompositörernas geografiska ursprung. Change Music Festival arrangeras för femte året i rad av Varberg och Kungsbacka kommun med ett starkt stöd av Region Halland.