About Change

Gränsöverskridande kammarmusikfestival där allt får hända

Bilden av kammarmusik är ofta stereotyp. Ett elegant rum med tre, fyra djupt koncentrerade musiker. Som spelar gamla klassiska kompositörers musik för en andäktigt lyssnande publik. Så kan det vara, men kammarmusik kan vara så mycket mer. Kammarmusikrepertoaren är hjärtat i Change Music Festival, men vi vill alltid att den ska bli utmanad och inspirerad av litteratur, dans, film, cirkus, jazz och folkmusik.  Change vill vara en fest för alla och envar.

Change Music Festival arrangeras för femte året i rad av Varberg och Kungsbacka kommun med ett starkt stöd av Region Halland.