Change Music Festival blir EFFE-certifierad

Change Music Festival blir EFFE-certifierad

Change Music Festival är stolta över att återigen få titulera sig som en EFFE-märkt festival. Europe for Festivals, Festivals for Europe, EFFE är en förberedande åtgärd initierad av European Festivals Association (EFA), med stöd av Europeiska kommissionen och parlamentet. EFFE tillhandahåller en sökbar databas som över alla EFFE-godkända festivaler i Europa.  EFFE:s styrka är mångfalden; erbjudandet att diskutera möjligheterna att ge konsten mer utrymme i våra samhällen.