ORGEL RECITAL – BACH

14.00 Tjolöholms Slottskyrka

Det var Felix Mendelssohn som på 1820-talet startade den renässans för Bachs musik som sedan egentligen aldrig klingat av utan bara växt sig starkare. Därefter har varje tid och epok gett sin egen syn på Bach och då i synnerhet hans orgelverk. Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet gjordes otaliga transkriptioner och bearbetningar av hans musik. Dessutom gav tonbokstäverna i hans namn stoff åt en stor mängd tonsättare att komponera musik över tonerna BACH. Jan H Börjesson, organist i Kalmar domkyrka, presenterar ett program med musik av, kring och utifrån Johann Sebastian Bach. Originalverk, bearbetningar och musik utifrån tonerna BACH presenteras på slottskapellets förnämliga orgel.

 50 minuter – Fri entré, förtur mot uppvisande av biljett till festivalkonsert