PLAYING WITH B-A-C-H

14.00 Tjolöholms Slottskyrka

Det var Felix Mendelssohn som på 1820-talet startade den renässans för Bachs musik som sedan egentligen aldrig klingat av. Därefter har varje tid och epok gett sin egen syn på Bach och då i synnerhet hans orgelverk. Jan H Börjesson, organist i Kalmar domkyrka, presenterar ett program med musik av, kring och utifrån Johann Sebastian Bach. Originalverk, bearbetningar och musik utifrån tonerna B-A-C-H presenteras på slottskyrkans förnämliga orgel som Jan själv varit med om att installera.

50 minuter – Fri entré, förtur mot uppvisande av biljett till festivalkonsert