Vision för Change Music Festival

  • Change Music Festival är i grunden en musikfestival vars syfte är att presentera kammarmusik på högsta möjliga konstnärliga nivå.
  • Change Music Festival syftar till att göra detta på ett fantasifullt sätt och i samarbete med andra musikaliska och konstnärliga genrer för att nå en så bred publik som möjligt. Detta stimulerar förhoppningsvis människors nyfikenhet och uppmuntrar till att öppna upp för kulturella upplevelser samt att se sammankoppling mellan konstformerna.
  • Change Music Festival kommer fortsätta att integrera med de lokala samhällena, med människorna på många olika platser i kommunerna och med nya och etablerade spelställen i Norra Halland.
  • Change Music Festival vill tillsammans med de lokala kulturskolorna utveckla fler möjligheter för workshops, masterclasses och konserter under festivalen.
  • Change Music Festival tar frågor som jämställdhet och kulturell mångfald seriöst och kommer ständigt att aktualisera de ändamålen på festivalens agenda, integrerat och otvetydigt.